هادی ساعی در مکزیک مواد مخدر جابه جا نکرده است | خبرنگاران مدام می پرسند او چه جرمی مرتکب شده است!

هادی ساعی در مکزیک مواد مخدر جابه جا نکرده است | خبرنگاران مدام می پرسند او چه جرمی مرتکب شده است!

مدیر تیم های ملی تکواندو توضیحاتی در خصوص محرومیت هادی ساعی بعد از حضور در رقابت های قهرمانی جهان داد.

دیدگاهتان را بنویسید