اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی به روز رسانی شد

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی به روز رسانی شد

تهران- ایرنا- فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری چهار بانک به روز رسانی شد.

دیدگاهتان را بنویسید