irpana : قوانین و مقررات وقف

در irpana جاذبه مطلب قوانین و مقررات وقف مشاهده می کنید

انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد به همين جهت مایل است پس از مرگ، یادگاری‌هایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می‌توانند خیرات و مبرات، عمل صالح، هبه و وقف باشند. وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است . ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت irpana