irpana : افزایش شمار مبتلایان به کرونا در اراضی اشغالی

در irpana جاذبه مطلب افزایش شمار مبتلایان به کرونا در اراضی اشغالی مشاهده می کنید
تعداد مبتلایان به کرونا در اراضی اشغالی به ۲۳۶۹ نفر رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت irpana