irpana : از «تصویب قانون دیوان محاسبات عمومی» تا «رد طرح برد-برد بنزین»

در irpana جاذبه مطلب از «تصویب قانون دیوان محاسبات عمومی» تا «رد طرح برد-برد بنزین» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت irpana