irpana : خطیر هم علیه ادعای جنجالی نصیرزاده سند رو کرد

در irpana جاذبه مطلب خطیر هم علیه ادعای جنجالی نصیرزاده سند رو کرد مشاهده می کنید
در مدل اساسنامه ارسالی فیفا برای فدراسیون فوتبال ایران، نام کویت به چشم می‌خورد ولی نگاهی به عنوان بالای صفحه نشان می‌دهد، این یک اساسنامه پیش فرض است که برای اصلاح اساسنامه فوتبال ایران از سوی فیفا ارسال شده و به اشتباه نام کویت از میان سطور آن حذف نشده است
ممنون بابت بازدید از سایت irpana