irpana : فاوره: شنیده شدن صحبت‌هایم به خاطر سکوت استادیوم اتفاق مثبتی است!/ نمی‌توان 90 دقیقه بی‌نقص بازی کرد

در irpana جاذبه مطلب فاوره: شنیده شدن صحبت‌هایم به خاطر سکوت استادیوم اتفاق مثبتی است!/ نمی‌توان 90 دقیقه بی‌نقص بازی کرد مشاهده می کنید
لوسین فاوره برتری تیمش را ناشی از یک نمایش حساب‌شده دانست.
ممنون بابت بازدید از سایت irpana