irpana : توصیه هایی که سهامداران جدید در بازار منفی باید آن ها را جدی بگیرند!

در irpana جاذبه مطلب توصیه هایی که سهامداران جدید در بازار منفی باید آن ها را جدی بگیرند! مشاهده می کنید

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: با توجه به تحولاتی که در بازار سرمایه مشاهده می شود، با قاطعیت می توان گفت که این بازار دیگر آن بازار دو ماه اول سال جاری نخواهد بود و سرمایه گذاری در آن برای سهامداران نیاز به ویژگی هایی دارد و افراد عادی دیگر نمی توانند در این بازار حضور داشته باشند. در دو ماه اول شما هر سهمی را خریداری می کردید هر روز 5 درصد سود به شما تعلق می گرفت اما هم اکنون دیگر بازار این گونه نیست.
ممنون بابت بازدید از سایت irpana