۵۰۰ هزار نفر در کشور در صف بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند

۵۰۰ هزار نفر در کشور در صف بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند

اراک – ایرنا – دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: ۵۰۰ هزار نفر در کشور در صف نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید