گلستان آماده حمایت از طرح دیپلماسی مهارتی است

گلستان آماده حمایت از طرح دیپلماسی مهارتی است

استاندار گلستان با تشریح ویژگی‌های ممتاز و موقعیت ویژه این استان در برقراری ارتباط با آسیای میانه گفت: گلستان آماده حمایت و پشتیبانی کامل از اجرایی شدن طرح دیپلماسی مهارتی است.

دیدگاهتان را بنویسید