واکنش سازمان بازرسی به پرونده شهردار نیشابور | محوطه تاریخی در یک شب به خیابان تبدیل شد

واکنش سازمان بازرسی به پرونده شهردار نیشابور | محوطه تاریخی در یک شب به خیابان تبدیل شد

سازمان بازرسی کل کشور با ورود به پرونده تجاوز شهرداری نیشابور به عرصه اثر تاریخی از این شهرداری توضیح خواست.

دیدگاهتان را بنویسید