نمایش ویژه قطری ها به مناسبت جام جهانی

نمایش ویژه قطری ها به مناسبت جام جهانی

قطری‌ها با برگزاری یک نمایش ویژه هوایی به استقبال برگزاری جام جهانی در کشورشان رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید