فعالیت کسبه و بازاریان در زنجان و کرمانشاه

فعالیت کسبه و بازاریان در زنجان و کرمانشاه

علی رغم تبلیغات و فراخوان رسانه های معارض برای اعتصاب بازاریان، کسبه در زنجان و کرمانشاه امروز چهارشنبه (۲۵ آبان ۱۴۰۱) ضمن حضور در مغازه هایشان، فعالیت عادی خود را مانند روزهای گذشته انجام دادند.

دیدگاهتان را بنویسید