فرماندار دزفول: باید به هیجان نسل امروز توجه کرد

فرماندار دزفول: باید به هیجان نسل امروز توجه کرد

دزفول-ایرنا- فرماندار ویژه دزفول گفت: نسل امروز هیجان نیاز دارد که باید در جهت مثبت به این هیجان آنها پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید