طعنه سنگین مهاجری به درک سعید جلیلی از مملکت داری با هشتگ «دولت زنبیل»

طعنه سنگین مهاجری به درک سعید جلیلی از مملکت داری با هشتگ «دولت زنبیل»

طعنه سنگین مهاجری به درک سعید جلیلی از مملکت داری با هشتگ «دولت زنبیل»

محمد مهاجری به اظهارات سعید جلیلی در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم واکنش نشان داد.

طعنه سنگین مهاجری به درک سعید جلیلی از مملکت داری با هشتگ «دولت زنبیل»

به گزارش پانا، محمد مهاجری، فعال رسانه ای و اصولگرا در توئیتی نوشت:

از کسی پرسدیند قاشق را چگونه می سازند؟ گفت یک تکه آهن را برمیدارند با پتک توی سرش می کوبند پَخ می شود، یک تکه آهن را هم به شکل دُم در می آورند و به آن وصل می کنند و به همین راحتی قاشق ساخته می شود.

درک آقای سعید جلیلی از اداره مملکت همینجوری است.

او این توئیت را با هشتگ دولت زنبیل منتشر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید