صلیب سرخ: ۲۴ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند

صلیب سرخ: ۲۴ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند

تهران- ایرنا- مسوول کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفت: با فرارسیدن فصل سرما، وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد زیرا حدود ۲۴ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

دیدگاهتان را بنویسید