دستور استاندار فارس برای ایجاد پنجره واحد بخش کارآفرینی

دستور استاندار فارس برای ایجاد پنجره واحد بخش کارآفرینی

شیراز-ایرنا-استاندار فارس گفت: پنجره واحد بخش کارآفرینی استان فارس باید ایجاد شود تا فعالین این حوزه درگیر چرخه معیوب بروکراسی اداری پیچیده نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید