تسهیل برقراری حق عائله‌مندی برای زنان سرپرست خانوار

تسهیل برقراری حق عائله‌مندی برای زنان سرپرست خانوار

تهران – ایرنا – سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل برقراری حق عائله‌مندی برای زنان مستمری‌بگیر سرپرست خانوار خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید