ببینید | غارت خودروی امنیتی در روز روشن با آرامش کامل توسط سارقان!

ببینید | غارت خودروی امنیتی در روز روشن با آرامش کامل توسط سارقان!

ببینید | غارت خودروی امنیتی در روز روشن با آرامش کامل توسط سارقان!

سارقان موتورسوار با محاصره خودرو امنیتی در آرامش دست به سرقت خودرو زدند./پارسین

ببینید | غارت خودروی امنیتی در روز روشن با آرامش کامل توسط سارقان!

دیدگاهتان را بنویسید