ببینید | حرکت تحسین‌برانگیز یک زن در نجات عقاب سرسفید زخمی وسط خیابان

ببینید | حرکت تحسین‌برانگیز یک زن در نجات عقاب سرسفید زخمی وسط خیابان

ببینید | حرکت تحسین‌برانگیز یک زن در نجات عقاب سرسفید زخمی وسط خیابان

صحنه ای زیبا از نجات عقاب سرسفید که هم زخمی شده بوده و هم به دلیل باران شدید قادر به پرواز نبود و مردم به کمکش رفتند./viral vids

ببینید | حرکت تحسین‌برانگیز یک زن در نجات عقاب سرسفید زخمی وسط خیابان

دیدگاهتان را بنویسید