ببینید | اعتراض شدید مراکشی‌ها به داور قطری در پایان بازی

ببینید | اعتراض شدید مراکشی‌ها به داور قطری در پایان بازی

بازیکنان مراکش اعتراض‌های خود به داور را پس از پایان بازی هم ادامه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید