اسیدپاشی زن جوان به شوهرش ؛ مرگ مرد سوخته پس از ۲ روز جدال با مرگ | فراموش کرده بود خانه و خانواده‌ای دارد چون …

اسیدپاشی زن جوان به شوهرش ؛ مرگ مرد سوخته پس از ۲ روز جدال با مرگ | فراموش کرده بود خانه و خانواده‌ای دارد چون …

زن جوانی که با ریختن اسید روی همسرش او را به کام مرگ کشانده، در حالی محاکمه می‌شود که خانواده مقتول برای عروسشان درخواست قصاص کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید